abunə ol: Yazılar | Şərhlər | Еmail

Alen Badyu. Müasir obskurantizmə dair...

Bu qeyri–adi intellektual konstruksiyaları – Darvinin, Marksın və Freydin əsərlərini...

Alen Badyu. Müasir obskurantizmə dair
nəşr olunub: May 4, 2011 | müəllif: Solfront

İosif Stalin – “Proletar ...

Çay daşı — proletariatın silahıdır. İvan Dmitriyeviç Şadr Proletar inqilabı və Proletariat...

İosif Stalin – “Proletar inqilabı və Proletariat diktaturası”
nəşr olunub: May 2, 2011 | müəllif: Solfront

Roza Luksemburq – ...

Təqvimdə 1 May qırmızı bayramdır. Hər il manifestasiyalarla bu günün beynəlxalq əməkçilər bayramı kimi...

<!--:az-->Roza Luksemburq – “May bayramı necə yarandı?”<!--:-->
nəşr olunub: May 1, 2011 | müəllif: Solfront

Heymarket bombalanması

  1886-cı il 1 may tarixində Birləşmiş Ştatların bütün ərazisində 8 saatlıq iş günü üçün tətil...

Heymarket bombalanması
nəşr olunub: May 1, 2011 | müəllif: Solfront

Eqor Putilov. Africa Unite. Müstəmlək...

“Burada biz fransızları sevmirik” – Bamako ətrafında evlər kvartalına və çoxlu müəssisələrə malik...

Eqor Putilov. Africa Unite. Müstəmləkələşdirmə 2.0
nəşr olunub: Apr 29, 2011 | müəllif: Solfront

Bernard Şou. Rusiyada sosial şərtlər...

SSRİ-yə bu yaxınlarda səfər edənlər aşağıda imzaları olan bizlərik. Bizlərdən bəziləri onun mədəni ərazilərinin böyük hissəsinə səyahət edib. Biz qeyd etməkdən məmnunuq ki, bizim ölkələrdə qaçılmaz kimi qəbul edilən və “xəbər kimi heç bir dəyəri”nin olmadığı əsasıyla mətbuat tərəfindən etinasızlıq göstərilən belə bir iqtisadi köləliyin, məhrumiyyətin, işsizliyin, yaxşılaşmaya ümidsizlik və sinik əlacsızlığın heç yerdə şahidi olmadıq. Hər yerdə ümidli və coşqun, özünə hörmət hissi ilə, tiranlıq və əvvəlki rəhbərlərinin səriştəsizliyinin dəhşətli mirasının və ana təbiətin imkan verdiyi qədər azad olan işçi sinfini, inkişaf edən ictimai işlər, artan tibbi xidmət, genişlənən təhsil, qadının iqtisadi azadlığı və uşaqlarının təhlükəsizlik nailiyyətlərini gördük. Мы, нижеподписавшиеся, недавние посетители Советского Союза. Некоторые из нас объехали большую часть ее цивилизованной территории. Мы хотим записать (заявить), что нигде не видели свидетельств такого экономического рабства, лишений, безработицы, циничного отчаяния и отсутствия надежды на улучшение, которое принимается как неизбежное и игнорируется прессой как "не имеющие новостной ценности" в наших собственных странах. Везде где бы мы ни были мы видели рабочий класс полный энтузиазма, с чуством собственного достоинства, свободные настолько насколько им позволят мать-природа и ужасное наследие, оставленное тиранией и некомпетентностью бывших правителей, развивающиеся общественные работы, растущее здравоохранение, расширяющееся образование, достижение экономической независимости женщин и безопасности детей.

Bernard Şou. Rusiyada sosial şərtlər
nəşr olunub: Apr 27, 2011 | müəllif: Solfront

Maksim Qorki – “...

  Dünyanın ucqar bir yerində, çox qədim zamanlarda bir xalq yaşayırdı. Bu xalqın yaşadığı...

<!--:az-->Maksim Qorki – “Dankonun qəlbi”<!--:-->
nəşr olunub: Apr 26, 2011 | müəllif: Solfront

Jan Pol Sartr-Ürək bulantıs...

XX əsrin ən böyük filosoflarından olan Jan Pol Sartrın ilk romanıdır.Fərdin köklü azadlığını və eksistensializmi müdafə edən Jan Pol Sartrı bütün dünya 1938-ci ildə bu romanla tanıdı.Gündəlik şəklində yazılmış bu əsərin qəhrəmanı Rokentin bütün dünya ilə yanaşı öz bədənindən də iyrənir. Ürək bulantısı romanı öz güclü ilə Sartrın sonrakı bütün əsərlərinə xüsusi təsirini göstərmişdir. SOLFRONT bundan sonra müntəzəm olaraq «Ürək bulantısı» romanını dərc edəcək. Sonda isə e-kitab formasında oxuyucuların istifadəsinə veriləcək.

<!--:az-->Jan Pol Sartr-Ürək bulantısı romanı (IV hissə)<!--:-->
nəşr olunub: Apr 25, 2011 | müəllif: Solfront

Erich Fromm – “...

Erich Frommun “Ümidin inqilabı” əsərindən bir parça: Davamlılıq Həyatın məğzində ümid və...

<!--:az-->Erich Fromm – “Davamlılıq”<!--:--><!--:ru-->Эрих Фромм – “Стойкость”<!--:-->
nəşr olunub: Apr 24, 2011 | müəllif: Solfront

Sovet sosializmi

SOVET SOSİALİZMİ – sahib olduqlarımız və itirilmə səbəbləri… Xalqımızın böyük bir...

Sovet sosializmi
nəşr olunub: Apr 23, 2011 | müəllif: Solfront

Paris Kommunası: Adi insanl...

Bütün məmurlar (polislər və hakimlər nəzərdə tutulur) istefaya göndərilə biliərdi və onlar üçün ən yüksəkdən ən aşağı səviyyəyə, istənilən bir işçinin məvacibi qədər maaş nəzərdə tutulurdu. İşçilər burjua dövlət formasını ləğv etməyə başladılar və onun yerində öz iqtidarların, öz dövlətlərini qurdular. Məğlub olmasına baxmayaraq Kommuna sonrakı nəsillərə işçi sinfinin bacarığını göstərmişdi. Leninin 1911-ci ilin aprelində dediyi kimi: “Kommunanın varlığı işçilərin siyasi və iqtisadi azadlığının, dünya proletariatının varlığı deməkdir. Məhz bu mənada kommuna ölümsüzdür”.

<!--:az-->Paris Kommunası: Adi insanların hakimiyyəti<!--:-->
nəşr olunub: Apr 21, 2011 | müəllif: Solfront

Jan Pol Sartr-Ürək bulantıs...

XX əsrin ən böyük filosoflarından olan Jan Pol Sartrın ilk romanıdır.Fərdin köklü azadlığını və...

<!--:az-->Jan Pol Sartr-Ürək bulantısı romanı (III hissə)<!--:-->
nəşr olunub: Apr 18, 2011 | müəllif: Solfront

Herbert Markuze – “Utopiy...

Bu gün konkret dünyanın, insan həyatının istənilən forması, texniki və təbii əhatənin istənilən...

Herbert Markuze – “Utopiyanın sonu”
nəşr olunub: Apr 16, 2011 | müəllif: Solfront

Jan Pol Sartr-Ürək bulantıs...

əvvəli(I hissə) Cümə günü. Saat üçdür. Saat üç – bu etməyə hazırlaşdığın hər şey üçün ya...

<!--:az-->Jan Pol Sartr-Ürək bulantısı romanı (II hissə)<!--:-->
nəşr olunub: Apr 13, 2011 | müəllif: Solfront

Ernesto Çe Gevara – “İnqi...

Ernesto Çe Gevara “İnqilabi tibb haqqında” 19 Avqust 1960-cı ildə Kubalı Milislərə xitabən...

Ernesto Çe Gevara – “İnqilabi tibb haqqında”
nəşr olunub: Apr 10, 2011 | müəllif: Solfront

Jan Pol Sartr-Ürək bulantıs...

XX əsrin ən böyük filosoflarından olan Jan Pol Sartrın ilk romanıdır.Fərdin köklü azadlığını və...

<!--:az-->Jan Pol Sartr-Ürək bulantısı romanı (I hissə)<!--:-->
nəşr olunub: Apr 6, 2011 | müəllif: Solfront

Mayk Paleçek – “Kapitaliz...

Biz müntəzəm olaraq kapitalizmin innovasiyaları, texnologiya və elmi tərəqqini irəli götürdüyünə dair...

Mayk Paleçek – “Kapitalizm Elmə qarşı”
nəşr olunub: Apr 1, 2011 | müəllif: Solfront

Jan-Pol Sartr. Soyqırıma dair

Soyqırıma dair (Hərbi cinayətlər üzrə Rassel tribunalındakı nitqdən çıxarışlar) Soyqırım sözü...

Jan-Pol Sartr. Soyqırıma dair
nəşr olunub: Mar 31, 2011 | müəllif: Solfront

Maykl Hardt. Kommunizm və ümumi

2008–ci ilin payızında baş vermiş maliyyə böhranı hakim olan kapitalizm və sosializmə baxışları...

Maykl Hardt. Kommunizm və ümumi
nəşr olunub: Mar 28, 2011 | müəllif: Solfront

Günümüzün radikalı üçün Erix Fromm ir...

  Bu günlərdə dahi alman mütəfəkkiri, sosioloq, filosof, sosial psixoloq, psixoanalitik, “Frankfurt...

Günümüzün radikalı üçün Erix Fromm irsi
nəşr olunub: Mar 25, 2011 | müəllif: Solfront

« Öncəki yazılar Sonrakı yazılar »