abunə ol: Yazılar | Şərhlər | Еmail

Vladimir Lenin – “Karl Marks” (Qısa bioqrafik oçerk, marksizmin izahı ilə)

Şərh

Yüklə ↓  Vladimir Lenin – Karl Marks (1914)

SOLFRONT.org‘un oxucuları üçün azərbaycan dilində elektron variantını təqdim etdiyi V.İ.Leninin “Karl Marks (qısa bioqrafik oçerk marksizmin qısa izahı ilə)” məqaləsi 1914-cü ildə o dövrdə Rusiyada məşhur olan Qranat ensiklopedik lüğəti  üçün yazılmışdır.  İlk dəfə lüğətin yeddinci nəşrinin 28-ci cildində çap edilmişdir. Senzura şərtlərinə görə “Sosializm” və “Proletariatın sinfi mübarizə taktikası” bölmələri məqalədən çıxarılmış, mətndə bir çox dəyişikliklər edilmişdir.  Biblioqrafiya əlavəsi olmadan əsər 1918-ci ildə broşura şəklində müəllifin müqəddimə əlavəsi ilə dərc edilmişdir. Əlyazmanın tam mətni yalnız 1925-ci ildə çap edilmişdir.

Hazırladı:  Kərim Ağayev

 


Oxşar yazılar:

Baxış sayı:14607

Şərhlər

  1. […] V.İ.Lenin- “Karl Marks” […]