abunə ol: Yazılar | Şərhlər | Еmail

“Marks uğrunda” (film)“За Маркса” (фильм)

Şərh

kinopoisk za marksa.jpg.1000x297x1

Aleksandr Bereqov

Sovet izləyicisinə yaxşı tanış olan istehsal dram janrı indiki Rusiyada, deyəsən, bir növ kimi məhv edilib. Mədəniyyət sahəsində proletarlar mahnı, film, tamaşa, rəsm qəhramanları kimi artıq tamamilə yoxa çıxıb. Komsomol kreslolarından bank direktoru kreslolarına keçən nuvorişlər uğursuz və alçaq olaraq gördükləri insanlar haqqında təsvirlərə pul ödəməkdə ümumiyyətlə maraqlı deyillər. Bu, incəsənətin ən bahalı növlərindən olan kino üçün bir mövzunun faktiki olaraq qadağan olunması deməkdir.

Təqribən üç il əvvəl yoldaşlar məndən “həmkarlar ittifaqı haqqında film” çəkməyə başlayan rejissor Svetlana Baskovaya kömək etmək üçün müraciət etdikdə təəcübümü təsəvvür edin. Svetlana ilə Tutayev və Yaroslavlın sənayə künc-bucaqlarına səyahət edərkən fikirləşirdim ki, bu film alınmayacaq. Yaxşı ki, mən səhv etmişəm.

Bu yaxınlarda kiçik, bir-birləri ilə az tanış insanlarla dolu yerdə, bir neçə gün sonra Berlin kinofestivalın musabiqədənkənar proqramında iştirak edəcək “Marks uğrunda” filminə baxdım. Bütün ciddi filmlər kimi, bu da məndə zidiyyətli hisslər və fikirlər yaratdı.

Bu, həmkarlar ittifaqını necə təşkil etmək haqqında film-təlimat deyil. Daha çox, son iyirmi illikdə ölkəmizi silkələyən epik  faciənin bədii təcəssümüdür. 1991-ci ilin avqustunda Dövlət Fövqəladə Hallar Komitəsinə sadiqliyini bazar munasibətlərinin açılan prespektivlərinə dəyişən köhnə təhlükəsizlik komiteti işçisinin iki oğlu təsadüfən barrikadanın əks tərəflərində yer tuturlar. Biri – müəssisədə həmkarlar ittifaqını təşkil edən, əmək şəraitin pisləşməsinə qarşı insanları etiraza çağıran, Pokrovskinin əsərlərini öyrənən, yoldaşlarla Qodar yaradıcılıq haqqında, XIX əsr raznoçin ziyalılar haqqında söhbətlər edən işçi akitivist; digəri isə – avanqard kolleksiyasi ilə xarici investorları cəlb etmək üçün işçilərin təhükəsizliyinə qənaət edən, bu dekorativ pərdə altında öz yırtıcı mahiyyətini gizlədən, ağır 90-cı illərin məhşur “Sən bu gün öl, mən sabah” prinsipinə əsaslanan zavod sahibi…

marks

Sergey Paxomovun yaratdığı, sadə insanın əsl mahiyyətini təşkil edən obraz bu iki tam xarakter arasında sıxışıb qalıb. Öz seçimlərini şüurlu şəkildə edən iki qardaşdan fərqli olaraq, o, ətrafdakı reallığın təzyiqi altında yaxşı və ya pis addımlar atmağa məcburdur. Məhz o, gözlənilməz və iradəsindən asılı olmadan dəyişən dünyada həyat oriyentirlərindən məhrum olan zəif insandir və filmin əsas qəhramandır. Bizim vətəndaşlar  məhz özəlləşdirmə və girov hərracları, vauçer və “Royal” spirit dövründən istiqamətini itirmiş, atomlaşmış (mənəvi xüsusiləşmiş insanların xaotik yığımı) və sosial birliyə inamlarını itirmiş halda çıxdılar.

Qaranlıqdan xilas olmaq üçün Paxomovun qəhrəmanı çətin ekzistensial seçimlə, yoldaşların ölümü ilə üz-üzə dayanmalı və bütün bu hadisələrin təsiri altında fədakar addım atmalı idi. Amma onun fərdi intiqam aktı, gördüyümüz kimi, qeyri-insani sistemin əsaslarını dağıtmır, yəni müəyyən dərəcədə həm onun yüksək pilləsində dayanan və onun bünövrəsini təşkil edənləri məhv edir.

 Zavod, işçilərin həyatlarını hansısa qədim xtonik varlıq kimi yeməklə işləməyə davam edir. Müəyyən dəyərlərə uyğun yaşayan sahibkarı gənc və demək olar ki, heç bir əxlaqi kodeksə malik olmayan texnokrat əvəz edir. Antik allah kimi, öz övladlarını məhv edən köhnə təhlükəsizlik komitəsi işçisi demək olar ki ağlını itirir. Mülkiyyətin ibtidai bölgüsü dövrü sona çatır. Bu dövrün qəhrəmanları Şekspir dramlarının qəhrəmanlarına oxşar olaraq hadisələrin öz gedişində məhv olmaya məhkumdurlar. Amma onların ümidlərinin küllərindən yaranan yeni dünya istənildiyi qədər çox gözəl deyil.

Svetlana Baskovanın filmi tez-tez səsləndirilən suallara verilən cavablar yığımı deyil. Amma yeni – bu halda, yaxşı unudulmuş köhnə – “Nə etməli” sualını ortaya qoyur. Əgər tarixi özünə tabe etmək üçün fərdi cəhdlər bəs deyilsə, nə etməli? Axına istiqamətlə üzmək daha dramatik finala aparırsa, nə etməli?

Bu suala cavab filmin adında gizlənir. Məhz Marks oyanan proletar sinifin peyğəmbər və ilhamvericisi olub. Məhz o, ən yaxşı dünya üçün kollektiv mübarizə praktikasının nəzəri əsaslarını verib. Amma bu mübarizə nə iqtisadi mübarizə , nə də fərdi zorakılıq partlayışları ilə məhdudlaşmamalıdır. Bu mənada filmdə cərəyan edən hadisələr Marksa qədərki dövrdə yaşayan cəmiyyətdə baş verir.  Bunu, Svetlana Baskovanın kinoəsərinə irad kimi səsləndirmək gülməli olardı. O, bir rəssam kimi, bizi əhatə edən dünyanı həqiqətəuyğun şəkildə əmək insanlarının nümunəsində əks etdirdi ki, bu insanların adından yalnız həmkarlar ittifalqları və sol aktivistlər deyil, həm də sadə insanların rifahının qayğısına qaldığını iddia edən hökmran sinif də danışmağa çalışır. Lakin köhnə proletar himnində oxunduğu kimi: “Bizi heç kimi xilas etməyəcək, nə tanrı, nə çar, nə də qəhrəman”. Qoy hələ ki proletar sinfindən daha çox rejissor və ya şairlər “Marks uğrunda” danışsınlar, lakin kapitalizmin məntiqi qaçılmaz olaraq ona gətirib çıxarır ki, minlərlə proletar“Marks uğrunda” danışacaq.

 (c) SOLFRONT.org

[Yazı original məqalədən Solfront.org üçün hazırlanmışdır]

kinopoisk za marksa.jpg.1000x297x1

Хорошо известный советскому зрителю жанр производственной драмы в современной России, кажется, был уничтожен как класс. Пролетарий как герой песен, фильмов, спектаклей и картин совершенно исчез из культурного пространства. Нувориши, пересевшие из комсомольских кресел в кресла директоров банков, были совершенно не заинтересованы в том, чтобы платить деньги за изображение тех, кого они презирали как неудачников и «совков». Для кино, как одного из самых дорогих видов искусства, это означало фактический запрет темы.

Каково было удивление автора этих строк, когда примерно три года назад товарищи попросили его оказать помощь режиссеру Светлане Басковой, которая тогда начала снимать «фильм о профсоюзе». Путешествуя вместе со Светланой по промышленным задворкам Тутаева и Ярославля, я ловил себя на мысли, что этому фильму не суждено быть. Хорошо, что я ошибался.

Совсем недавно в небольшом помещении, заполненном малознакомыми друг с другом людьми, я смотрел «За Маркса», который несколькими днями позже должен был участвовать во внеконкурсной программе Берлинского кинофестиваля. Как всякий серьезный фильм, он оставил меня наедине с очень противоречивыми чувствами и мыслями.

Итак, если вы соберетесь посмотреть «За Маркса» на большом экране, — в прокат картина выйдет 14 марта, — знайте, что это не фильм-инструкция о том, как организовать профсоюз. По большому счету, это художественное отображение эпической трагедии, которая потрясла нашу страну в последнее двадцатилетие. Два сына экс-кгбшника, в августе 1991 променявшего преданность ГКЧП на открывающиеся перспективы рыночных отношений, волею судьбы оказываются по разные стороны баррикад. Один — рабочий активист, организатор профсоюза на предприятии, подбивающий людей на протест против ухудшения условий труда, изучающий сочинения Покровского и рассуждающий с товарищами о творчестве Годара и разночинной интеллигенции XIX века. Другой — владелец завода, стремящийся сэкономить на безопасности рабочих, с тем, чтобы подивить иностранных инвесторов коллекцией авангарда, стремящийся скрыть под этим тонким декоративным слоем свою звериную сущность, опирающуюся на известный принцип из лихих 90-х — «Умри ты сегодня, а я завтра».

Между этими цельными характерами зажат герой Сергея Пахомова, своего рода квинтэссенция простого человека. В отличие от двух братьев, осознано совершающих свой выбор, он вынужден делать хорошие или плохие поступки под давлением окружающей его реальности. Именно он, слабый, в сущности, человек, лишенный жизненных ориентиров в непредсказуемом и независимо от его воли меняющемся мире, и является главным героем фильма. Именно такими дезориентрированными, атомизированными и лишенными веры в социальную солидарность вышли наши сограждане из горнила эпохи приватизации и залоговых аукционов, ваучеров и спирта «Рояль».

Чтобы избавиться от этого морока герою Пахомова предстоит столкнуться с непростым экзистенциальным выбором, смертью товарищей и только под воздействием всех этих событий сделать свой самый отчаянный шаг. Но сам этот его индивидуальный акт мести, как мы видим, не разрушает основы бесчеловечной системы, которая в большей или меньшей мере уничтожает и тех, кто стоит на ее вершине, и тех, кто составляет ее фундамент.

Завод продолжает работать, пожирая жизни рабочих как какое-нибудь древнее хтоническое чудовище. На смену живущему по понятиям владельцу приходит молодой и вовсе не имеющий никакого морального кодекса технократ. Старый кгбшник, словно античный бог уничтоживший обоих своих детей, практически теряет разум. Эпоха первоначального перераспределения собственности подходит к своему завершению. Герои этого времени, подобно героям шекспировских драм самим ходом событий обречены на гибель. Однако новый дивный мир, вырастающий из пепла их несбывшихся надежд далеко не так прекрасен, как хотелось бы.

Фильм Светланы Басковой — это не набор ответов на часто задаваемые вопросы. Но, скорее, постановка нового, — в данном случае еще и хорошо забытого старого, — вопроса: «Что делать?». Что делать, если индивидуальных усилий недостаточно, чтобы гнуть историю под себя. Что делать, если попытка плыть по течению приводит к еще более драматичному финалу?

Ответ на этот вопрос кроется в самом названии фильма. Ведь именно Маркс стал пророком и вдохновителем зарождающегося класса пролетариев. Именно он дал теоретическое обоснование их практике коллективной борьбы за лучший мир. Но сама эта борьба не может быть ограничена ни экономической борьбой, ни индивидуальными вспышками насилия. В этом смысле события фильма разворачиваются в обществе живущем еще «до Маркса». Но было бы смешно предъявлять это в качестве претензии к кинокартине Светланы Басковой. Она как художник вполне достоверно отразила окружающую нас реальность на примере людей труда, от лица которых сегодня пытаются говорить не только профсоюзные и левые активисты, но и представители правящего класса, оправдывающие себя заботой о благе простых людей. Однако, как поется в старом пролетарском гимне: «Никто не даст нам избавленья, ни бог, ни царь и не герой». И пусть пока «за Маркса» чаще говорит кинорежиссер или поэт, чем сам класс пролетариев, но логика капитализма неумолимо ведет к тому, что говорить «за Маркса» будут тысячи пролетарских глоток.

Оригинал статьи


Oxşar yazılar:

Baxış sayı:7032