abunə ol: Yazılar | Şərhlər | Еmail

F. Engels – “Təbiətin dialektikası”na giriş

Şərh

F.ENGELS

«TƏBİƏTİN DİALEKTİKASI»NA GİRİŞ

yüklə

Təbiətin dialektikası – na giriş – F.Engels

«Təbiətin dialektikası»–F.Engelsin başlıca əsərlərindən biridir; bu əsərdə XIX əsrin ortalarında təbiət elmlərinin qazandığı ən mühüm nailiyyətlər dialektik məterializm baxımından ümumiləşdirilmiş, materialist dialektika daha da inkişaf etdirilmiş, təbiətşünaslıqda metafizik və idealist konsepsiyaların tənqidi verilmişdir.


Oxşar yazılar:

Baxış sayı:3567