...
Karl Marks. Gənclik İlləri (film)

Bu film 1980-ci ildə Qorki adına kinostudiyada Almaniya Demokratik Respublikasından...

...
Boris Kaqarlitskiy - Onların heç nəyi yoxdur...

Bu material, Azərbaycanda kapitalizmin olmadığını, hələ də...

...
Məmməd Süleymanov - Qırmızı Bakı. 1901-ci il...

[caption id="attachment_5498" align="aligncenter" width="500" caption="1901-1902-ci illərdə "Nina" mətbəəsi bu binada...

...
Məmməd Süleymanov | Rusiyada etirazlar

Rusiyadakı parlament seçkiləri öncəsi qeyri-sistem müxalifətinə aid olan Sol publisistlər...

...
Ulrike Meinhof - "Etirazdan Müqavimətə"

Ulrike Meinhof - "Etirazdan Müqavimətə" “Etiraz - mən bəyan edirəm...

...
"Biz dönüşü mümkün olmayan nöqtəyə çatmışıq..."

21 fevralda  “Liberation” qəzetində görkəmli müasir fransız filosoflarının (Alen Badyu,...

...
Nobel Sülh Mükafatına layiq görülən 9 cinayətkar

Nobel Sülh Mükafatına layiq görülən 9 cinayətkar - Carlos Rivero...

...
NÖYÜT DEMOKRATİYASI

NÖYÜT DEMOKRATİYASI   (Neft ölkəsi Nigeriyanın qara taleyindən seçmələr ) 1950-ci...

...
Fridrix Engels | Meymunun insana çevrilməsi prosesində əməyin rolu

Siyasi iqtisadçılar iddia edirlər ki, əmək hər cür sərvətin mənbəyidir....

...
Şimali Kiprdə Türkiyə işğalına müqavimət

1974-dən bəri Türkiyə Respublikasının işğalı altında qalan Şimali Kiprda, 28...

...
İmmanuel Kant - Maariflənmə Nədir?

İmmanuel Kant Maariflənmə Nədir? Tanınmış klassik alman filosofu İmmanuel Kant...

...
"Mən necə sosialist oldum" - Cek London

MƏN NECƏ SOSİALİST OLDUM Cek London (“Sinfi mübarizə” (Nyu-York, 1905-ci...

...
Aleksandr Tarasov - 68-ci il: İnqilab yoxsa karnaval?

40 illik – bu əlbəttə ki, 50 illik (həqiqətən də...

...
Məmməd Süleymanov-Sovetika.Uşaq bağçaları

  Totalitar Sovet rejimində təkcə böyüklərin yox, uşaqların da hüquqları...

...
Bernard Şou. Rusiyada sosial şərtlər

SSRİ-yə bu yaxınlarda səfər edənlər aşağıda imzaları...

...
Maksimilian Forte - Liberal imperializm və yorulmaz cəhalət

       İngilis şairi Aleksandr Pop deyirdi ki,”bəzi insanlar heç vaxt heç...

...
Tarixdə bu gün: I İnternasional

“Uğurun elementlərindən biri – kütləvilik – artıq işçilərdə var: lakin...

...
Alen Badyu. Müasir obskurantizmə dair

Bu qeyri–adi intellektual konstruksiyaları – Darvinin, Marksın və Freydin əsərlərini...

...
Albert Eynşteyn - Din və Elmə dair

İnsan irqinin etdiyi və düşündüyü hər şey, əksikliyini dərindən hiss...

...
Trotskinin gənc Marksistlərə məsləhəti: “Özünüzü çox yükləməyin”

(Kiyevli yoldaşlara məktub, “Pravda”. 31 may 1923-cü il)Əziz yoldaşlar:Siz, sizi...